Betalingsbetingelser

Priser på www.trigonor.no er oppgitt eks. mva i produktsøk og produktlister. På detaljsiden for hvert enkelt produkt kan du finne prisen både inklusive og eksklusive mva.

Privatpersoner som handler hos oss kan betale direkte med kredittkort.

Bedrifter, institusjoner eller organisasjoner kan bli registrert som kunde hos oss og få avtale om kreditt.

Våre betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Ved for sen betaling belastes 2% rente pr. påbegynte måned. Minste belastede rentebeløp er kr. 30,-. Betalningspåminnelse nr 2, belastes med 52,- i purregebyr. Andre betalingsformer skal avtales på forhånd.