Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

5.3.2: Trigonor er en Miljøfyrtårn bedrift

ZNorge_Trigonor_Miljofyrtarn

Formål


Som en del av Trigonors ønske om å være en Miljøfyrtårn bedrift, jobber vi strategisk og aktivt med å fylle kravene for å oppnå denne sertifiseringen. Dette gjør vi for å ha en positiv innvirkning på miljøet nå og i fremtiden.

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
 
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
 
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
 
Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!