Mangfold

 

Fra rammeplan;

"Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet å støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn."

Det samiske flagg

Det samiske flagget har fire farger. Men hva betyr disse fargene egentlig og hva symboliserer sirkelen i flagget?

Se fremgangsmåte og produkter >

Mangfold i papp og papir

Høye, lave, brede eller smale? Sett fokus på mangfoldet med disse fargerike og morsomme figurene av papp og papir. 

Se fremgangsmåte og produkter >

Fargerike bilder 

En super måte å lage vakker kunst sammen med de aller minste barna. 

Se fremgangsmåte og produkter >

Gyngende hester

Lag gyngende hester med papp og kvister fra naturen. Kanskje dere også kan se hvilken hest som gynger lengst? 

Se fremgangsmåte og produkter >