Nytt miljøvennlig fallunderlag

(kilde: Sandvik Play)

 

Corkeen Play Original er et nytt miljøvennlig fallunderlag egnet for lekeplasser, skolegårder, parker og gangveier. Corkeen Play er bygget opp av to korklag, og er et veldig lett materiale som for eksempel kan legges på overflater der vekten er avgjørende. Korken som brukes kommer fra eiketrærne i Portugal. Kanskje et av planetens mest bærekraftige materialer. Fra et miljømessig synspunkt er kork et mirakelmateriale. Barking av eikeskogene i Portugal bidrar til et negativt karbonavtrykk. 

 

Ren kork fra naturen

Corkeen Play er basert på kork fra naturen, og produseres av det som er til overs fra den tradisjonelle vinkorkproduksjonen i store eikeskoger i Portugal. Ved å utnytte avfall og svinn i korkproduksjonen brukes hele produktet, noe som både er miljøvennlig og økonomisk. Korken som brukes er laget av foredlet bark og dermed 100 % ren, rett fra naturen. Det gjør kork til det mest miljøvennlige fallunderlaget, og dermed Corkeen Play til det foretrukne underlaget for barn å leke på.

Et viktig økosystem i verden  

Det tar et eiketre 25 år før det kan barkes for første gang, og det er først fra den tredje barkingen (etter ca. 43 år) at korken, kjent som «amadia», har den høye kvalitetsstandarden som kreves. Barken på eiketrærne fjernes hvert niende år, helt uten å skade treet, og barken vokser ut igjen. Rundt korkeika blomstrer det et unikt biologisk mangfold, og korkeiker er med på å fange opp store mengder karbondioksid. Opptaket av karbondioksid øker faktisk når trærne barkes. Barkingen er altså sunt for disse trærne siden den bidrar til et negativt karbonavtrykk. De store eikeskogene i Portugal, der vi henter kork, er et av de viktigste økosystemene i verden. Det er viktig at trærne tas vare på og at det tas hensyn til miljøet under produksjonen. Korken høstes alltid mellom mai og august, når treet er i sin mest aktive vekstfase og det er lettere å barke det uten at det blir skadet. Korkeika er det eneste treet der barken hele tiden vokser ut igjen. I løpet av levetiden for treet, som i gjennomsnitt er 200 år, kan korkeika barkes 17 ganger. Det mest fascinerende er at barking av eikeskogene i Portugal bidrar til et negativt karbonavtrykk. 

Kork er et rent mirakelmateriale fra et miljømessig synspunkt. 

 

 

 

Vi samarbider med