8 grunner til å velge lekeapparater fra Lappset om du er opptatt av miljø

 

Lappset sørger for at lekeplassen ikke bare varer lenge, men ivaretar bærekraft i alle ledd.

 

Trigonorsortimentet for lekeplass består av flere håndplukkede underleverandører, men den desidert største av dem er Lappset. Det finske selskapet leverer produkter av utrolig høy kvalitet, og like imponerende er hvordan de ivaretar bærekraft i hvert ledd av produksjon- og transportprosessen. 

 

Er du opptatt av å gi barna en lekeplass som ikke gjør skade på verden de skal vokse opp i, les videre om hvordan Lappset tar ansvaret sitt på alvor.

1. Treverk fra sertifiserte skoger

Alt av tre i Lappsets produkter er hentet fra finske skoger med strenge rutiner for bærekraftig praksis. Dette skjer via PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), som er verdens største system for bærekraftig skogforvaltning.

 

2. Økovennlig produksjon i alle ledd

Lappset er svært nøye på å følge ISO 14001, som er den offisielle standarden for miljøstyring. Det betyr at miljøperspektivet alltid tas hensyn til gjennom hele prosessen, fra design til produksjon. 

3. Ingen skadelige stoffer slippes ut i naturen

Kjemikalieavhengige prosesser som trebeskyttelse, liming og overflatebehandling utføres med største forsiktighet slik at ingen skadelige stoffer slipper ut i naturen. All plast som brukes av Lappset følger også de internasjonale REACH-kravene, og inneholder ingen farlige kjemikalier.

 

4. Effektiv resirkulering av materialer

Produksjon er bare halve historien. I tillegg til minimalt forbruk når produktene lages og settes sammen, har Lappset også gode rutiner for resirkulering og gjenbruk. Alle materialene blir sortert og resirkulert når apparatene ikke lenger kan brukes.

5. Samarbeidspartnere du kan stole på

Som de fleste store aktører har Lappset flere underleverandører og samarbeidspartnere. Da er det godt å vite at alle samarbeidspartnere av betydning må følge ISO 26000-standarden for miljø- og samfunnsansvar.

6. Etterrettelige logistikkoperatører

Lager og transport er en essensiell del av Lappset-geskjeften, og alle logistikkpartnere har dokumentert orden på sakene når det gjelder miljø. Ved å bruke store transportpartnere sikres fulle laster hver gang, slik at ikke en hel trailers utslipp går med på å frakte bare noen få apparater.

 

7. Kvalitetsprodukter som sjelden må byttes ut

Uansett hvor miljøvennlig produksjonen er, blir det stor belastning på miljøet om man har en bruk og kast-tankegang. Heldigvis er apparatene til Lappset av svært høy kvalitet, og varer gjennom mange år med aktiv lek. Et Lappset-produkt er bygget for å vare.

8. Service gjør gamle lekeplasser nye

For å sikre at lekeplassen varer lengst mulig, har Lappset gode serviceavtaler for å vedlikeholde apparatene. Husk at du også kan bestille lekeplasskontroll fra Trigonor, både for å sikre at den fremdeles er trygg, og identifisere hva som burde pusses opp.