INDUSTRI

Norsk Standard NS 8175:2012 setter klare regler for tillatt lydnivå i industribygg og produksjonslokaler. 

 

Arbeidsplassen er der mange av oss tilbringer en stor del av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig lydmiljø på arbeidsplassen. Støy kommer ofte fra maskiner, ventilasjon, stemmer, fottrinn og diverse andre tekniske installasjoner. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til plager for de som arbeider der.

 

Med en kombinasjon av lydabsorberende veggplater, lyddempende himling, lyddempende skillevegger, hengende ‘’baffler’’, gummimatter til gulv er det mulig å få til en vesentlig forbedring overalt og i en slik grad at forholdene blir bra for de som oppholder seg i lokalene.

 

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

 


 

Sted: trykkeri

Prosjekt: industri

Utgangspunkt: Bygg i betong.

Utfordring: For høy etterklang i lokalet + mye støy fra maskiner.

Løsning: Lydabsorberende takplater og dekorative lydplater på vegg.

 

Produkter benyttet: Lydabsorberende takplater og plater på vegg

Sted: bilverksted

Prosjekt: verksted

Utgangspunkt: Bygg i betong.

Utfordring: For høy etterklang i lokalet + mye støy fra maskiner.

Løsning: Lydabsorberende takplater og dekorative lydplater på vegg.

 

Produkter benyttet: Lydabsorberende takplater og plater på vegg

ET BEDRE LYDNIVÅ

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

For å gi riktig vurdering og pris ønsker vi at du tar kontakt med oss. 

Rådgivning akustikk

Ønsker du lydmåling hos deg eller har spørmål angående våre akustikkløsninger? Fyll inn skjema og vi vil kontakte deg så snart vi har anledning. Vår kontortid er 08:00-16:00 alle hverdager. Dersom din henvendelse haster kan du ringe oss på 69 27 90 10.