KONTOR OG MØTEROM

Norsk Standard NS 8175:2012 setter klare regler for tillatt lydnivå i kontorer og kontorlandskaper. 

 

Arbeidsplassen er der mange av oss tilbringer en stor del av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig lydmiljø på arbeidsplassen. Støy på kontorer kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn og diverse tekniske installasjoner. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til plager for de som arbeider der. Nye norske undersøkelser (2013) viser at vi er tjent med et støydempet arbeidsmiljø og at kontorlandskaper er direkte årsak til økt mistrivsel og sykefravær.

 

Et velfungerende møterom eller kontorlandskap er ikke der støy og ekko (etterklang) er minimert så mye som mulig. I møterom må det være mulig å føre god samtale og ha dialog mellom taler og tilhørere. Det krever at rommet er tilpasset bruken. Støy i møterom kommer ofte fra ventilasjon, diverse tekniske installasjoner og støy fra utsiden. 

 

En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

 

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

ET BEDRE LYDNIVÅ

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

For å gi riktig vurdering og pris ønsker vi at du tar kontakt med oss.