TRENGER DU LYDDEMPING?

Kort fortalt så trenger alle barnehager og skoler lydabsorbenter.

Lyd er subjektivt, men det er naturlig at Norsk Standard, som gjelder for alle bygg og er et myndighetskrav, legges til grunn. De må være av god kvalitet og i tilstrekkelig mengde for at et godt lærings- og arbeidsmiljø skal kunne oppnås.

 

En kvalifisert lydmåling som omfatter alle aktuelle frekvenser forteller det meste, men også «opplevd» lyd er viktig. Med riktig mengde lydabsorbenter oppnås lydklasse A. Lyddempingen er et engangstiltak og det er vanligvis ikke noe slitasje på absorbenter.

HVA GIR BEST LYDDEMPING?

• Det mest effektive er kombinasjonen av demping i tak, vegg og frittstående elementer. Demping i tak gir ofte best effekt i forhold til kostnad. Er veggene høye så må disse dempes i tillegg til tak.

• Demping med lydabsorbenter på vegger koster litt mer pr m2 siden man må bruke robuste absorbenter eller spesialstørrelser i større grad. 

• Det er helt avgjørende å bruke riktige absorbenter som demper godt på alle lydfrekvenser. Økt mengde gir bedre demping (lavere etterklang). Vårt viktigste råd er at vi som fagpersoner bør gjøre en vurdering og/eller en befaring for å vurdere hvilke tiltak som vil gi best effekt.

 

HVORDAN SKAPE "PERFEKT" LYDMILJØ? 

Trigonor ønsker å bidra til at optimale løsninger velges. Disse er beskrevet i Norsk standard 8175 og det er en samlet fagekspertise og myndighetsorganer som er blitt enige om kriteriene. Trigonor tilbyr løsninger for å oppnå disse ideelle mål.

 

Lydklasse C er minimumskravet (0,4 sek etterklang) i rom med vanlig takhøyde. Lydklasse A er det ideelle (0,3 sek eller lavere). Det bør ikke komme under 0,2 for da blir det for «dødt».

 

• God taletydelighet som gir gode vilkår for pedagogisk arbeid

• Generelt lavere desibel på stemmebruk

• Sikrer god akustikk når rommene er fulle av barn og aktivitet (akustisk kapasitet)

• Sannsynligvis vil man bruke mindre energi på å disiplinere barna til å bruke lavere stemme.

HVORDAN SER DET UT?

• Vi kan legge lyddempingen veldig pent i eksisterende tak. Absorbentene er lyse og gir god lysrefleksjon. Grå og sorte plater er også standard. Spesialfarger kan bestilles.

 

• Mer omfattende demping (lydklasse A) vil ofte kreve en kombinasjon tak/vegg. Akustiske skillevegger er også et meget effektivt virkemiddel.

 

• Det er også mulig å gjøre lyddempingen mer stilfull ved bruk av designelementer og tilføre rommet både bilder, farger og former som samtidig bidrar til lyddempingen.

HVA SIER LOVREGLENE?

Det finnes øvre grenser for hva som er tillatt på en arbeidsplass. Det gjelder like mye i en barnehage som på en byggeplass eller på en oljeplattform.

Reglene for lyd, etterklangstid og lydisolasjon i norske skoler finnes i Norsk Standard 8175. Denne angir blant annet krav til etterklangstid i ulike bruksrom.

I ytterste konsekvens kan barnehagen bli stengt hvis disse forskriftene ikke blir fulgt. Barn opplever mindre stress og lærer bedre i et godt tilrettelagt lydmiljø. Taletydelighet er et begrep som ofte brukes. De ansatte har mindre plager og bedre konsentrasjonsevne i et rom med god akustikk. Trigonor kan legge forholdene til rette for vellykket pedagogisk aktivitet.

ÅRSAKER TIL AKUSTIKK 

 

Harde overflatematerialer frembringer problematiske lydrefleksjoner som begrenser taleforståelse. Harde gulv frembringer støy fra fottrinn og skrapelyder fra bord og stoler. Støy er uønsket lyd – når lyd går fra å være lyd til å bli plagsom, kaller vi det støy.

 

Når en lydbølge treffer en overflate, blir den enten kastet tilbake, absorbert eller spredt/diffusert. Jo hardere en overflate er desto mer lyd blir kastet tilbake.

HVA PÅVIRKER LYDEN

 

• Ventilasjonslyd

• Stoler mot gulv

• Klosser mot parkett og harde bordoverflater

• Annet teknisk utstyr (f eks kjølevifter)

• Leker som bråker

• Jo flere barn/personer i et rom desto mer ubehagelig vil støyen oppleves