Trigonor og miljø

Ingenting er tilfeldig i naturen, og alt henger sammen med alt. Derfor må vi tenke helhetlig når vi jobber med miljø. Alle produkter fra TRIGONOR er sertifisert i henhold til gjeldende krav for miljø og sikkerhet. Dette betyr at alle produkter er testet for helseskadelige stoffer, og godkjent for trygg bruk for barn i det offentlige rom. 

 

Flere av våre produkter er miljømerket. F.eks miljømerket Svanen stiller krav til innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk og avfallshåndtering. Miljømerking stiller også krav om god kvalitet og funksjon.

 

Når vi skal avgjøre om et produkt er et godt miljøvalg, må vi se på hele livsløpet det har. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt?


 

Svanemerket - Alt for miljøet

  Produktets lange reise

Tingene vi kjøper oppstår ikke i butikken. De har vært på en lang reise fra råvare til ferdig produkt. Svanemerket bryr seg om hele den lange ferden og alle stoppestedene underveis. Her kan du lese hvorfor.

Les mer >


 

Alle våre produkter skal være trygge og giftfrie 

Ekstra trygt - vår garanti til deg

Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for barn, både nasjonalt og internasjonalt. Våre leker og produkter inneholder ikke kjemikaler og andre stoffer som kan være skadelig for barn på lang sikt. Med det skal vi være trygge på at barna befinner seg i et giftfritt og lekesikkert miljø når de bruker våre produkter.

Les mer >