Alle våre produkter skal være trygge og giftfrie 

Ekstra trygt - vår garanti til deg

Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for barn, både nasjonalt og internasjonalt. Våre leker og produkter inneholder ikke kjemikaler og andre stoffer som kan være skadelig for barn på lang sikt. Med det skal vi være trygge på at barna befinner seg i et giftfritt og lekesikkert miljø når de bruker våre produkter.

 

Med økt kompetanse og bevissthet har vi gjort tiltak som møter de utfordringene vi ser, for best å kunne legge til rette for en trygg, god og lærerik dag i barnehage og skole. Vi jobber kontinuerlig med å sjekke at våre produkter og leverandører har samme filosofi som oss.

 

TRIGONOR LEVERER TRYGGE LEKEMILJØER TIL DITT BARN!