Svanemerket - Alt for miljøet

  Produktets lange reise

Tingene vi kjøper oppstår ikke i butikken. De har vært på en lang reise fra råvare til ferdig produkt. Svanemerket bryr seg om hele den lange ferden og alle stoppestedene underveis. Her kan du lese hvorfor.

Vi står overfor mange alvorlige miljøproblemer: Global oppvarming, miljøgifter og rovdrift på ressurser. Alle er uløselig knyttet sammen med produksjon og forbruk. Vi forbruker mer og mer, og det belaster naturen og miljøet mer og mer.

 

Miljøproblemene skyldes produksjon og forbruk. Likevel ser vi i Svanemerket ikke på forbruk som et onde, og vi vil ikke fordømme det eller mane til en tilværelse prega av askese. Vi må leve i verden som den er. Vi kommer til å kjøre bil, bygge hus og kjøpe klær i dag og i morgen og dagen etter det. Men vi vil gjerne påvirke både små og store til et bedre forbruk som i mindre grad ødelegger natur, miljø og vår egen helse. Vi vil gjøre det enklere for alle å gjøre de beste miljøvalgene.

Alle tingene vi omgir oss med – store og små – kommer fra et sted, og har vært gjennom en produksjonsprosess der råvarer har blitt tatt ut, enten i form av trevirke eller mineraler eller andre ressurser. Deretter er det brukt energi og kjemikalier for å lage selve produktet. Det er pakket inn og transportert rundt i verden. Det blir brukt av deg nå, og senere skal du antakelig kaste det.

 

Alle deler av et produkts livssyklus belaster miljøet. Det er ikke til å komme i fra. Og det er ikke slik at det bare er miljøgifter eller CO2-utslipp som er viktig å tenke på: Vi må tenke helhetlig: Hele produktets reise fra råvare, via produksjon, bruk og til slutt som avfall eller resirkulering må være med i vurderingen. Svanemerket er det eneste miljømerket som gjør så omfattende vurderinger.

 

En god reise

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Vi vurderer hva som helhetlig sett er det beste miljøvalget for deg. Vi ser på hele produktets reise og alle miljøproblemene som oppstår underveis. Vi setter strenge krav til forvaltning av råvarer, bruk av energi og kjemikalier, trygghet og kvalitet under bruk, og god nedbrytbarhet på avfallet. Og mange andre ting. Alle detaljene om kravene våre er tilgjengelige her på nettet, men det eneste du egentlig trenger å vite er at når du velger et produkt som er svanemerket, velger du den som har hatt den mest miljøvennlige reisen – hele veien.

 

Kilde: svanemerket.no