PROSJEKT LEKEPLASS OG UTEMILJØ


KIRKETORGET I MOSS

MOSS KOMMUNE


Lekeplassen i Moss har blitt en turistattraksjon!

Trigonor planla og leverte lekeparken på Kirketorget i Moss som åpnet 2016, i sam­arbeid med Moss kommune og In Situ landskaps­arkitekter.

 

«Selvfølgelig er lekeplassen årsak til den store økningen av folk i sentrum i helgene. Jeg har møtt folk fra Horten som reiser gratis med Bastøferja for å gå på lekeplassen i Moss.» – Kristin Utakleiv «Moss i Sentrum»  Moss Avis 28. mars 2017

 

 .   

 

Det er god byutvikling å skape liv i et ellers stille sentrum. I samarbeid med Moss kommune har vi levert en stor lekeplass med solid suksess! Lekeplassen på Kirketorget i Moss er vi ganske så stolte av. Plassen har blitt et samlingspunkt for hele Moss og omegn. Filmen under viser hvor stolte mossingene er av den nye lekeplassen og hvilke tanker vi har lagt til grunne under utviklingen av prosjektet.