PROSJEKT LEKEPLASS, UTEMILJØ OG INNEMILJØ


Lynghaugen barnehage

Vestvågøy, Lofoten

 

Ord fra vår kunde i Lynghaugen bhg (tidl Leknes), Tor Ivar Saupstad, Enhetsleder, Lynghaugen Barnehage:

 

"Vinteren 2018 startet prosessen med å finne en «total-leverandør» av inventar og utstyr til en ny kommunal barnehage på Vestvågøy. Prosessen med å lande en avtale med Trigonor har vært svært positiv, god dialog og vilje til å finne smidige løsninger har vært tosidig. Gjengen på Trigonor oppleves som brukerorientert og serviceinnstilt, med fokus på kvalitative løsninger til beste for barnehagen. Samarbeidet har vært basert på en gjensidig åpenhet hvor dialogen har vært preget av at kunden står i sentrum. Trigonor ble valgt etter tre kriterier: total levering, pris og vilje til å være i dialog. Har bare positive ting å si om Trigonor som leverandør, både i forhold til større prosjekter og hverdagslige innkjøp – kjapp og god service. At de stilte opp på åpningen av barnehagen vitner om en leverandør som står inne for det de leverer. Tommelopp! "

 

  

 

    

Leveranser:

Prosjektert og levert lekeapparater.


Lekemiljø inne

  

 

    

 

 . 

 

  

Leveranser inne:

Prosjektert, innredet og levert møbler.