TA KONTAKT MED VÅRE RÅDGIVERE

Ta kontakt med en av våre rådgivere i ditt distrikt eller ring vår kundeservice på 69279010. 

Rådgivere møbler, akustikk, forming, leker og læremidler

Geir Solberg

Distriktsansvarlig Innlandet, Akershus og Oslo øst

Telefon: 404 404 42

E-post: geir@trigonor.no

Liv Kari Kristiansen

Distriktsansvarlig Østfold, Akershus, Oslo Sør, Vestfold og Telemark

Telefon: 907 55 565

E-post: liv-kari@trigonor.no

Vibekke Hope Berntsen

Distriktsansvarlig Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Telefon: 902 20 791

E-post: vibekke@trigonor.no

Rolf Yngve Stenhaug

Akustikkrådgiver

Telefon: 918 06 254

E-post: rolf@trigonor.no

Lindis Markussen

Salgssjef møbler, akustikk og forbruk, Distriksansvarling Agder

Telefon: 918 89 598

E-post: lindis@trigonor.no

Rådgivere lekeplass og utemiljø

Magne Egerhei

Salgssjef lekeplass

Telefon: 917 80 129

E-post: magne@trigonor.no

Jon-Gunnar Olsen

Distriktsansvarlig Lekeplass - Østfold, Rogaland og Agder

Telefon:  404 404 49

E-post: jon-gunnar@trigonor.no

Lene Emilie Flote

Distriktsansvarlig Lekeplass -Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo vest og sentrum

Telefon: 452 60 239

E-post: lene.emilie@trigonor.no

Svein Johansen

Distriktsansvarlig Lekeplass - Viken nord, Innlandet, Oslo øst

Telefon: 472 84 446

E-post: svein@trigonor.no

Mohammed El Montaser

Distriktsansvarlig Lekeplass - Oslo

Telefon: 401 05 735

E-post: mohammed@trigonor.no

Roger Ovesen

Distriktsansvarlig Lekeplass -

Troms/Finnmark, Nordland, Trøndelag

og Nøre og Romsdal

Telefon:  404 40 440

E-post: roger@trigonor.no

Bjørn Kristian Fredriksen

Distriktsansvarlig Lekeplass -

Vestland og Rogaland

Telefon:  404 40 440

E-post: bkf@trigonor.no

Chriss Thore Myrbråten

Lekeplass designer

Telefon: 992 39 091

E-post: chriss@trigonor.no

Anbud

Gro Engen Lindhjem

Leder anbud og administrasjon

Telefon: 976 11 411

E-post: gro@trigonor.no

Kjetil Andresen

Anbud lekeplass og møbler/fast inventar

Telefon: 901 32 312

E-post: kjetil@trigonor.no

Tina Nygaard Strickert

Anbud møbler

Telefon: 408 62 447

E-post: tina@trigonor.no

Lone Gudim

Anbud lekeplass

Telefon: 924 35 771

E-post: lone@trigonor.no

Marked, design og netthandel

Hanne Linnes

Leder marked og netthandel

Telefon: 916 86 113

E-post: hanne@trigonor.no

Petter Nyquist

Designer

Telefon: 902 05 828

E-post: petter@trigonor.no

Lasse Hennum Hansen

Innholdsprodusent / fotograf

Telefon: 932 54 249

E-post: lasse@trigonor.no