Velg visning:
Du har valgt:

AKUSTIKKLØSNINGER FOR TAK OG VEGG 

Av praktiske årsaker så er taket det som oftest brukes for å lyddempe et rom. I nybygg skjer dette oftest med lydabsorbenter lagt i et system i form av kvadratisk eller rektangulært rutenett. I eksisterende bygg limer vi ofte 40mm i tak fordi takhøyden er lav og/eller det er mange installasjoner i taket som en må forholde seg til. Det er vanlig å dekke 60-90 % av taket alt etter hvor god akustisk kapasitet en har behov for.

 

Veggene derimot er undervurdert som areal for lydabsorbenter. Noen ganger og spesielt i eldre verneverdige bygg så er takene så spesiell at de ikke kan brukes for lyddemping. Da blir det dempet med tiltak på vegg. Det virker like godt! For de lyddemping av vegger er metodene de samme enten vi snakker om nybygg og eksisterende bygningsmasse. Det hadde vært ønskelig om flere hadde planlagt på forhånd slik at en hadde sluppet å både sparkle, pusse og male vegger før en limer absorbenter utenpå til slutt. Noen ganger må absorbentene være mer robuste f eks i en gymsal eller andre lokaler med røff. Absorbenter lavt ned på vegg i en barnehage er i den kategorien. Lyddemping i form av bilder og motiver plasseres som regel på vegg.

 

Robust akustikkplate 40 mm
Varenr: 800XX
100+
Nordic akustikkplate 600 x 600 x 15 mm, hvit, A-kant
Varenr: 840XX
100+
Exclusive akustikkplate 40 mm, hvit, B-kant
Varenr: 84070
100+
Solid akustikkplate 40 mm
Varenr: 8003X
100+
OEM akustikkplate 600 x 1200 x 40 mm, natur
Varenr: 84069
20+
Buller akustikkplate 600 x 1200 mm, A-kant
Varenr: 84075
20+
Slugger akustikkplate 40 mm
Varenr: 8400X
10
Hygiene akustikkplate 15/18/40 mm, Hvit, A-kant
Varenr: 8402X