HOTELL

Norsk Standard NS 8175:2012 setter klare regler for tillatt lydnivå i hoteller og kontorlandskaper. 

 

Et hotell er en stor arbeidsplass, men også et sted folk betaler for å være. Om det er i jobb sammenheng eller på ferie. I begge situasjoner er inneklima viktig. Dårlig omdømme og lavere omsetning kan bli et resultat av dårlig innemiljø på et hotell.

 

Støy på hoteller kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn og diverse tekniske installasjoner. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til plager for de som arbeider der.

 

Nye norske undersøkelser (2013) viser at vi er tjent med et støydempet arbeidsmiljø og at kontorlandskaper er direkte årsak til økt mistrivsel og sykefravær. En kombinasjon av lyddempende himling, lyddempende skillevegger, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder/dekorasjoner er mulig å få til «overalt» og i en slik grad at forholdene blir bra for alle.

 

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

 


 

ET BEDRE LYDNIVÅ

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

For å gi riktig vurdering og pris ønsker vi at du tar kontakt med oss. 

Rådgivning akustikk

Ønsker du lydmåling hos deg eller har spørmål angående våre akustikkløsninger? Fyll inn skjema og vi vil kontakte deg så snart vi har anledning. Vår kontortid er 08:00-16:00 alle hverdager. Dersom din henvendelse haster kan du ringe oss på 69 27 90 10.