IDRETTSHALL OG GYMSAL

 

I gymsaler og idrettshaller vil det være aktiviteter som skaper mye akustikk. Dette sammen med store mengder mennesker i et stort rom er ofte en utfordring støymessig. Derfor er det viktig å finne løsninger som bidrar til gode lydforhold i idrettsbygninger, det vil si gymnastikksaler, idrettshaller og svømmehaller.

 

Trigonor kan hjelpe deg i alle faser av prosjektet. Vi vurderer hva som er viktige hensyn ved prosjektering og gir råd rundt ulike typer lydabsorbenter og plasseringen av dem. Vi tar hensyn til spesielle lydtekniske krav og anbefalinger som er knyttet til undervisning og taleforståelighet i idrettsbygninger. Anvisningen kan brukes som underlag for å planlegge og detaljprosjektere gode lydforhold i idrettsbygninger.

 

En kombinasjon av materialvalg, lyddempende himling, lyddempende vegger og spesielle lyddempende møbler og skillevegger vil gjøre sitt til at lydforholdene blir bra. Hvor tidligere i prosjektet vi kommer inn å få satt akustikk på agendaen, jo bedre.

Sted: Nesodden tennishall

Prosjekt: tennishall

Utgangspunkt: Tradisjonell idrettshall med mye etterklang

Utfordring: For høy etterklang i hallen og mye støy fra tennisaktiviteter

Løsning: Lydplater integrert i langvegger.

 

Produkter benyttet: På vegg: Ettermontert 40 mm slagfaste og robuste absorbenter som tåler ballspill.

Sted: Voksen Skole, Oslo

Prosjekt: gymsal

Utgangspunkt: Originalt bygget med perforerte akustikkplater i tak.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Lydplater på vegger og i tak.

 

Det gir problematiske arbeidsforhold for elever og lærere. Det blir for eksempel vanskelig å nå frem med beskjeder. Det fører også til høyt lydnivå og gir dårlige lydopplevelser for f.eks musikkorps som øver. Ved hjelp av kvalifiserte lydmålinger og senere tiltak som montasje av egnede (og robuste) absorbenter i riktige mengder er det fullt mulig å få kontroll på lyden. Til glede for alle brukere.

 

Produkter benyttet: På vegg: Ettermontert 40 mm slagfaste og robuste absorbenter som tåler ballspill.

ET BEDRE LYDNIVÅ

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

For å gi riktig vurdering og pris ønsker vi at du tar kontakt med oss. 

Rådgivning akustikk

Ønsker du lydmåling hos deg eller har spørmål angående våre akustikkløsninger? Fyll inn skjema og vi vil kontakte deg så snart vi har anledning. Vår kontortid er 08:00-16:00 alle hverdager. Dersom din henvendelse haster kan du ringe oss på 69 27 90 10.