SKOLE

Dårlig akustikk kan føre til læring tilbakeslag, spesielt for et barn med nedsatt hørsel eller funksjonshemming. En skoles behov varierer like mye som klasseromene. Evnen til å høre godt med minimal etterklang er viktig i et klasserom. Tenk på tre hovedakustiske bekymringer når du designer eller renoverer hvert rom:

 

Bakgrunnsstøy:

Dette bør være så lavt som mulig i et tradisjonelt klasserom for å holde instruktøren fra å måtte snakke høyere for å bli hørt over støyen. Bakgrunnsstøy som er for høyt kan føre til stemmestress for læreren, og elevene kan falle bak akademisk hvis de ikke kan høre, sier Alicia Wagner, konsulent for Acentech.  

 

Etterklangstid:

Denne verdien skal falle mellom 0,5 og 0,8 sekunder, og rommet bør tilpasses for å gi en enda kortere etterklangstid hvis et hørselsskadet barn slår seg til klassen. "Du vil ikke at instruktøren skal føle at de snakker i en sokk," sier Wagner. "Samtidig vil du ikke ha mange refleksjoner som bare holder lyden i rommet og forstyrrer taleforståelighet."  

 

Lydisolasjon:

Lyder som lekker ut i klasserommet fra nærliggende rom er en åpenbar distraksjon. Dører er ofte skyldige her, spesielt fordi skolene sannsynligvis vil favorisere lette dører som er lettere for barn å bruke, i stedet for tunge akustiske dører som blokkerer lyd.  

 

Kartlegg problemet:

Hvis studenter eller ansatte klager, er det på tide å gjøre noe med ditt akustiske problem. Å leie inn en profesjonell konsulent er den enkleste og mest effektive måten å komme til roten av lydproblemet.

 

Reglene for lyd, etterklangstid og lydisolasjon i norske barnehager og skoler finnes i Norsk Standard 8175. Denne angir blant annet krav til etterklangstid i ulike bruksrom.

 

I ytterste konsekvens kan barnehagen bli stengt hvis disse forskriftene ikke blir fulgt. Barn opplever mindre stress og lærer bedre i et godt tilrettelagt lydmiljø. Taletydelighet er et begrep som ofte brukes. De ansatte har mindre plager og bedre konsentrasjonsevne i et rom med god akustikk. Trigonor kan legge forholdene til rette for vellykket pedagogisk aktivitet.

 


Referanser

Sted: Bytårnet skole

Prosjekt: vestibyle / allrom

Utgangspunkt: Stort allrom med mye etterklang.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Montering av lydabsorbenter i tak og vegg.

 

Produkter benyttet: Lydabsorbenter i tak og vegg. 

Sted: Voksen Skole, Oslo

Prosjekt: gymsal

Utgangspunkt: Originalt bygget med perforerte akustikkplater i tak.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Store rom kan bety lang etterklangstid.

 

Produkter benyttet: På vegg: Ettermontert 40 mm slagfaste og robuste absorbenter som tåler ballspill.

Sted: Fjelltun skole

Prosjekt: klasserom

Utgangspunkt: Stort allrom med mye etterklang.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Montering av lydabsorbenter i tak og lydplate på vegg.

 

Produkter benyttet: Lydabsorbenter i tak, samt dekorativ lydplate på vegg.

Sted: Mokollen skole

Prosjekt: klasserom og SFO

Utgangspunkt: Stort allrom med mye etterklang.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Montering av lydabsorbenter i tak.

 

Produkter benyttet: Lydabsorbenter i tak.

Sted: Mosserød skole

Prosjekt: klasserom og SFO

Utgangspunkt: Stort allrom med mye etterklang.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Montering av lydabsorbenter i tak.

 

Produkter benyttet: Lydabsorbenter i tak.

Sted: Lierne skole

Prosjekt: vestibyle

Utgangspunkt: Stort allrom med mye etterklang.

Utfordring: For høy etterklang i hele rommet.

Løsning: Montering av lydabsorbenter i tak og på vegg.

 

Produkter benyttet: Lydabsorbenter i tak og på vegg.

ET BEDRE LYDNIVÅ

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

For å gi riktig vurdering og pris ønsker vi at du tar kontakt med oss. 

Rådgivning akustikk

Ønsker du lydmåling hos deg eller har spørmål angående våre akustikkløsninger? Fyll inn skjema og vi vil kontakte deg så snart vi har anledning. Vår kontortid er 08:00-16:00 alle hverdager. Dersom din henvendelse haster kan du ringe oss på 69 27 90 10.