PRIVAT BOLIG

Støy i boliger kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i boligen ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne.

 

Ekko (etterklang) forekommer ofte i moderne byggeri pga materialvalg og minimalistisk byggetrend. Ekko og hard lyd oppleves plagsomt for de fleste og da spesielt når flere er samlet og gjerne når man skal høre musikk se på TV o.l. Ekko er spesielt plagsomt for hørselshemmede og eldre og vanskeliggjør god samtale og dialog.

 

En kombinasjon av lyddempende himling, lydabsorberende plater på vegger og tak, lyddempende skillevegger, gulvtepper og spesielle lyddempende møbler og bilder og dekorasjoner er mulig å få til overalt og i en slik grad at forholdene blir langt bedre for beboerne.

 

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

Hjemmekontor

 

Utfordring: For høy etterklang i på hjemmekontor, spesielt ved videokonferanse.

Løsning: Harde flater/betong kan bety lang etterklangstid.

 

Produkter benyttet: Veggabsorbent Nivå raw

Privat bolig

 

Utfordring: For høy etterklang i flere rom, spesielt kjøkken, entre og stue.

Løsning: Harde flater/betong kan bety lang etterklangstid.

 

Produkter benyttet: lydabsorbenter tak og vegg

Privat bolig

Utgangspunkt: Bygg i betong.

Utfordring: For høy etterklang i flere rom, spesielt kjøkken.

Løsning: Harde flater/betong kan bety lang etterklangstid.

 

Produkter benyttet: Lydabsorberende takplater

ET BEDRE LYDNIVÅ

Støy i bygg kommer ofte fra ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner og i visse tilfeller støy fra naboer. Til sammen oppleves konstant støy i bygget ofte ubehagelig og det fører til plager for beboerne/brukerne.

For å gi riktig vurdering og pris ønsker vi at du tar kontakt med oss. 

Rådgivning akustikk

Ønsker du lydmåling hos deg eller har spørmål angående våre akustikkløsninger? Fyll inn skjema og vi vil kontakte deg så snart vi har anledning. Vår kontortid er 08:00-16:00 alle hverdager. Dersom din henvendelse haster kan du ringe oss på 69 27 90 10.